Wanneer u niet tevreden bent – Th. Bakker huisartsenpraktijk – Sneek
Header afbeelding
Th. Bakker huisartsenpraktijk
Dr. Kuyperlaan 1 8603 AZ
Sneek

Wanneer u niet tevreden bent

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de inzet of het werk van de huisarts of een van de medewerkers van de praktijk. Wij horen dat graag van u. Wilt u uw feedback aan ons doorgeven via het Klachtenformulier patient praktijk Th. Bakker en dit inleveren bij de balie van de praktijk of per post verzenden aan Huisartsenpraktijk Th. Bakker, Dr. Kuyperlaan 1, 8603 AZ Sneek. Wij zullen uw klacht bespreken en naar een passende oplossing zoeken. U krijgt hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Mocht de gekozen oplossing voor u niet voldoende zijn, dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze zoekt samen met u naar een mogelijke oplossing en kan proberen te bemiddelen. Wat u aan de klachtenfunctionaris vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via T 088 – 0229190 of door online het klachtenformulier van de klachtenfunctionaris in te vullen.

Wanneer u er zowel met de huisarts als met de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de geschillen instantie huisartsenzorg. De commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden die patiënten vertegenwoordigen en leden die huisartsen vertegenwoordigen, bijgestaan door een ambtelijk secretaris (ook een jurist). Het oordeel van de geschillen commissie is bindend.