Praktijkinformatie – Th. Bakker huisartsenpraktijk – Sneek
Header afbeelding
Th. Bakker huisartsenpraktijk
Dr. Kuyperlaan 1 8603 AZ
Sneek

Praktijkinformatie

Twijfelt u of u een huisarts nodig heeft?

Kijk dan op thuisarts.nl. Deze site wordt beheerd door de Landelijke Huisartsen Vereniging en beantwoordt op een duidelijke manier heel veel gezondheidsvragen.

Ook de gratis app ‘Moet ik naar de dokter?’ geeft antwoord op de vraag óf en wanneer u naar de dokter moet. Download de app hier via Google / via Apple. Ook kunt u terecht op de site moetiknaardedokter.nl. Hier kunt u online zelf controleren of contact met de uw huisarts of de huisartsenpost nodig is.

Contact met de praktijk

De telefoonbelasting voor de praktijk is groot. We vragen u daarom voor afspraken, herhaal recepten, korte medische vragen en het opvragen van uitslagen vooral gebruik te maken van onze online service. Het telefonisch contact met de assistente voor vragen en advies blijft uiteraard mogelijk. In verband met de privacy aan de balie kunt u medische vragen het beste telefonisch stellen.

Voor het telefonisch maken van afspraken of het aanvragen van visites vragen wij u dit voor 10.00 uur te doen.

Bij wie kunt u terecht en waarvoor

Wij zijn een huisartsenpraktijk waarin nauw wordt samengewerkt tussen de huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistentes. Onze samenwerking kan voor u betekenen dat uw vraag of probleem ook door een van onze doktersassistentes of praktijkondersteuners kan worden opgelost. Zij werken onder de verantwoordelijkheid van uw huisarts en zijn opgeleid om medische vragen te beantwoorden.

HUISARTS – Binnen de praktijk zijn er verschillende huisartsen werkzaam. De huisarts houdt dagelijks spreekuur op afspraak. Eén keer per week is er een avondspreekuur.

DOKTERSASSISTENTE – De assistente kan u bij veel voorkomende klachten adviezen geven. U kunt op het spreekuur van de assistente terecht (op afspraak) voor o.a. het aanstippen van wratten, geven van injecties, wondverzorging, controle van de bloeddruk, bloedarmoede en suikergehalte, en wanneer u een oproep voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker heeft gekregen.

SPREEKUURONDERSTEUNER – Ons team wordt versterkt door twee spreekuurondersteuners (SOH). De SOH kan zelfstandig klein letsel en veel voorkomende klachten afhandelen of doorverwijzen indien nodig. Zij werken onder supervisie van de huisarts.

PRAKTIJKONDERSTEUNER SOMATIEK – De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) begeleidt u bij chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk, suikerziekte, astma, COPD en hart- en vaatziekten.

PRAKTIJKONDERSTEUNER OUDERENZORG – De praktijkondersteuner Ouderenzorg organiseert de zorg rond kwetsbare ouderen. Zij denkt mee over specifieke problemen waarmee ouderen te maken hebben op lichamelijk, cognitief en psychisch vlak.

PRAKTIJKONDERSTEUNER GGZ -De praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) biedt hulp op diverse gebieden van de geestelijke gezondheidszorg, zowel voor jeugd als volwassenen. Aanvullend op het spreekuur kunt u in uw eigen omgeving en op uw eigen tijd E-Health modules volgen. E-Health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Gesprekken met de praktijkondersteuner worden gecombineerd met online behandelmodules. Voor een E-health programma heeft u een tablet, computer of smartphone nodig.

Delen van uw medische gegevens

Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt. In de folder leest u hoe dat precies gebeurt. Wij vragen u tevens dit formulier in te vullen wanneer u zich inschrijft.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven dan kan dat via het inschrijfformulier.

Ons zorggebied

De praktijk is gelegen in Sneek. Goede huisartsenzorg is het best mogelijk dicht bij uw woon- of verblijfadres. Voor onze praktijk hanteren wij daarom de volgende postcodegebieden:

Sneek: 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608

Loenga: 8631, Goenga: 8628, Offingawier: 8626, Oppenhuizen: 8625, Uitwellingerga: 8624, Ysbrechtum: 8633, Jutrijp: 8623

Mocht u buiten dit gebied wonen of verblijven, vragen wij u om een andere huisarts te zoeken.

In de regels van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en van de Zorgverzekeraars staat beschreven dat een te grote geografische afstand, een belemmering is om adequate, veilige en verantwoorde huisartsenzorg te kunnen bieden en om in voorkomende gevallen tijdig hulp te verlenen. Aan deze regels zijn wij als huisartsen gebonden en daaraan houden ook wij ons in onze praktijk. De maximale aanrijtijd die daarbij gehanteerd wordt is 15 minuten. Indien uw woon- of verblijfplaats verder dan 15 minuten rijden verwijderd is van onze praktijk vragen wij u een andere huisarts te zoeken.

Uitschrijven

Gaat u veranderen van huisarts, dan willen wij graag uw medisch dossier opsturen naar uw nieuwe huisarts. Hiervoor hebben wij uw goedkeuring nodig dus vragen wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven via het wijzigingsformulier, telefonisch of aan de balie.

Vergeet niet de wijzigingen ook door te geven aan uw ziektekostenverzekering, apotheek en evt ziekenhuis.

Privacy

Huisartsenpraktijk Th. Bakker verzamelt en bewerkt persoonsgegevens van patiënten in het kader van een goede zorgverlening. Het is onze wettelijke verplichting om op een zorgvuldige en juiste wijze om te gaan met (persoons-)gegevens en de privacy van betrokkenen te beschermen. Lees hier de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens. Het privacy reglement voor deze website vindt u onderaan deze pagina.

Gezondheidscentrum It Noard

De praktijk is gevestigd in Gezondheidscentrum It Noard waarin nog 2 huisartspraktijken, de thuiszorgdiëtisten en fysiotherapeuten gehuisvest zijn.