Praktijkinformatie – Th. Bakker huisartsenpraktijk – Sneek
Header afbeelding
Th. Bakker huisartsenpraktijk
Dr. Kuyperlaan 1 8603 AZ
Sneek

Praktijkinformatie

Twijfelt u of u een huisarts nodig heeft?

Kijk dan op thuisarts.nl. Deze site wordt beheerd door de Landelijke Huisartsen Vereniging en beantwoordt op een duidelijke manier heel veel gezondheidsvragen.

Ook de gratis app ‘Moet ik naar de dokter?’ geeft antwoord op de vraag óf en wanneer u naar de dokter moet. Download de app hier via Google / via Apple. Ook kunt u terecht op de site moetiknaardedokter.nl. Hier kunt u online zelf controleren of contact met de uw huisarts of de huisartsenpost nodig is.

Contact met de praktijk

De telefoonbelasting voor de praktijk is groot. We vragen u daarom voor afspraken, herhaal recepten, korte medische vragen en het opvragen van uitslagen vooral gebruik te maken van onze online service. Het telefonisch contact met de assistente voor vragen en advies blijft uiteraard mogelijk. In verband met de privacy aan de balie kunt u medische vragen het beste telefonisch stellen.

Voor het telefonisch maken van afspraken of het aanvragen van visites vragen wij u dit voor 10.00 uur te doen.

Bij wie kunt u terecht en waarvoor

HUISARTS – Binnen de praktijk zijn er verschillende huisartsen werkzaam. De huisarts houdt dagelijks spreekuur op afspraak. Eén keer per week is er een avondspreekuur.

DOKTERSASSISTENTE – De assistente kan u bij veel voorkomende klachten adviezen geven. U kunt op het spreekuur van de assistente terecht (op afspraak) voor o.a. het aanstippen van wratten, geven van injecties, wondverzorging, controle van de bloeddruk, bloedarmoede en suikergehalte, en wanneer u een oproep voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker heeft gekregen.

SPREEKUURONDERSTEUNER – Ons team wordt versterkt door twee spreekuurondersteuners (SOH). De SOH kan zelfstandig klein letsel en veel voorkomende klachten afhandelen of doorverwijzen indien nodig. Zij werken onder supervisie van de huisarts.

PRAKTIJKONDERSTEUNER SOMATIEK – De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) begeleidt u bij chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk, suikerziekte, astma, COPD en hart- en vaatziekten.

PRAKTIJKONDERSTEUNER OUDERENZORG – De praktijkondersteuner Ouderenzorg organiseert de zorg rond kwetsbare ouderen. Zij denkt mee over specifieke problemen waarmee ouderen te maken hebben op lichamelijk, cognitief en psychisch vlak.

PRAKTIJKONDERSTEUNER GGZ -De praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) biedt hulp op diverse gebieden van de geestelijke gezondheidszorg, zowel voor jeugd als volwassenen. Aanvullend op het spreekuur kunt u in uw eigen omgeving en op uw eigen tijd E-Health modules volgen. E-Health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Gesprekken met de praktijkondersteuner worden gecombineerd met online behandelmodules. Voor een E-health programma heeft u een tablet, computer of smartphone nodig.

Delen van uw medische gegevens

Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt. In de folder leest u hoe dat precies gebeurt. Wij vragen u tevens dit formulier in te vullen wanneer u zich inschrijft.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven dan kan dat via het inschrijfformulier.

Uitschrijven

Gaat u veranderen van huisarts, dan willen wij graag uw medisch dossier opsturen naar uw nieuwe huisarts. Hiervoor hebben wij uw goedkeuring nodig dus vragen wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven via het wijzigingsformulier, telefonisch of aan de balie.

Vergeet niet de wijzigingen ook door te geven aan uw ziektekostenverzekering, apotheek en evt ziekenhuis.

Privacy

Huisartsenpraktijk Th. Bakker verzamelt en bewerkt persoonsgegevens van patiënten in het kader van een goede zorgverlening. Het is onze wettelijke verplichting om op een zorgvuldige en juiste wijze om te gaan met (persoons-)gegevens en de privacy van betrokkenen te beschermen. Lees hier de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens. Het privacy reglement voor deze website vindt u onderaan deze pagina.

Gezondheidscentrum It Noard

De praktijk is gevestigd in Gezondheidscentrum It Noard waarin nog 2 huisartspraktijken, de thuiszorgdiëtisten en fysiotherapeuten gehuisvest zijn.